Elektrotermografi


Avslør feil før de får farlige konsekvenser

Ved å finne feil i det elektriske anlegget før det utvikler seg, kan en forebygge og unngå kortslutninger eller brannutvikling.

Som en tommelfingerregel for at varmgang skal kunne oppdages, må det være minst 30 % belastning på kurs eller komponent som undersøkes.

Termografi av sikringskap


Bildet viser varmgang i sikringskap.


Ved hjelp av termografikamera kan vi lokalisere brannfarlige og dårlige koblinger.
Ønsker du å sjekke sikringsskapet for varmgang?
Bestill her ->

Termografi av inntak


Bildet viser varmgang i inntak.


Med elektrotermografi vil du få vite hvilke komponenter som eventuelt må byttes ut.
Ønsker du å sjekke inntaket for varmgang?
Bestill her ->

Termografi av forbrukere


Bildet viser varmgang i VV bereder.


Vi kontrollerer at komponenter ikke overstrider temperaturene de er beregnet for.
Ønsker du å sjekke forbrukere som komfyr, koketopp, VVbereder, etc. for varmgang?
Bestill her ->