HVA ER BOLIGMAPPA


Byelektrikeren AS har nå knyttet våre sine systemer opp mot boligmappa.no og sender all dokumentasjon på utført arbeid direkte til din boligmappe.

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er gratis for alle norske boligeiere. Boligmappa.no er et resultat av et felles bransjeløft for å sikre boligeier tilgang til viktig boligdokumentasjon.

Når du velger en bedrift som kan levere dokumentasjon til boligmappa, kan du være trygg på at bedriften har sine kvalifikasjoner i orden. Kun kvalifiserte håndverkerbedrifter er med i boligmappa.

Bak boligmappa står blant annet Foreningen for EL - og IT-Bedriftene, Norske Rørleggerbedrifter Landsforening og Norsk Eiendomsinformasjon AS som er heleid av Nærings og Handelsdepartementet.

Boligmappa er boligens servicehefte på nett. Serviceheftet følger boligen og er tilgjengelig for deg som er eier av boligen.

TJENESTEN ER SELVFØLGELIG HELT GRATIS.

I Boligmappa knyttes offentlig tilgjengelig informasjon om eiendommen sammen med dokumentasjon fra håndverkere.

Når du velger en bedrift som kan levere dokumentasjon til Boligmappa, kan du være trygg på at bedriften har sine kvalifikasjoner i orden. Kun kvalifiserte håndverkerbedrifter er med i Boligmappa.
I Boligmappa kan du:

  • Se detaljer om din leilighet, hus eller hytte
  • Få overført dokumentasjon fra Byelektrikeren AS elektronisk
  • Legge inn egen dokumentasjon om boligen

HVORFOR?
Du kjenner godt til servicehefte til bil, Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Et oppdatert servicehefte kan gi deg lavere forsikring og bedre pris om du en dag skal selge.

Mye av det som vil være i Boligmappa er dokumentasjon du som eier, håndverkere, eiendomsmeglere, det lokale el-tilsyn, takstmenn eller forsikringsselskap vil etterspørre eller kan dra nytte av.

Har du Boligmappa vet du hvor du skal lete. Grunnboken, Plan og Bygningsetaten og andre har god oversikt over hvordan huset ble bygget og de større endringene, men det finnes lite dokumentasjon på hvilke mindre endringer som er utført på boligen over tid.

De fleste vet ikke fargekoden på veggen, type kjøkken, peis eller vinduer. De vet ikke hvilken håndverker som satt opp boligen, hvem som la varmekablene, dokumentasjonen på dette, hvilken servicehistorikk boligen har hatt, eller hvor brukerveiledningen på varmepumpen er. Vet du?

Dette skal Boligmappa.no gjøre noe med. Boligmappa.no samler inn noe offentlig tilgjengelig informasjon om eiendommen og kobler det sammen med håndverkernes servicehistorikk.

I første omgang elektrikere, men i senere utgaver også andre fag.

Om du som eier i tillegg legger inn det du vet, blir Boligmappa.no et komplett servicehefte. Det er KUN den som til en hver tid er hjemmelshaver (eier) av eiendommen som kan se boligmappa.

Det sikres gjennom Bank-ID. Flytter du, vil ny eier overta boligmappa for eiendommen du flytter i fra, mens du overtar boligmappa til eiendommen du flytter til. Smart og nyttig.

Boligmappa er en gratis tjeneste for deg som eier din egen bolig, leilighet eller hytte.