HVA ER DSB


SENTRAL GODKJENNING

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.
Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6.november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2. Endret 12 nov 1999 nr. 1155, 1 feb. 2002 nr. 127, 10 juli 2002 nr. 810, 6 nov 2003 nr. 1316, 30 juni 2005 nr. 744. Forskrift av 6. november 1998 nr. 1060 om elektriske lavspenningsanlegg

Virkeområder i registreringsforskriften Lavspenningsanlegg:
(10 virkeområder)
01. Lavspent bygningsinstallasjoner
02. Lavspent industriinstallasjoner
03. Elektriske anlegg i sykehus -rom for medisinsk bruk
04. Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser)
05. Automatiseringsanlegg
06. Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
07. Elektriske anlegg knyttet til jernbane-og sporveisdrift
08. Forsyningsanlegg
09. Ledningsanlegg
10. Maritime elektriske anlegg

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for dokumentasjon av kvalifikasjonskravene etter denne forskrift og skal legges til grunn for lokal godkjenning. Dette er DSBs sentrale register over el-virksomheter og deres virkeområde.

Byelektrikeren AS sitt autorisasjons nummer er: 103261 og har disse virkeområdene:

1. Prosjektering av elektriske anlegg i lavspenning bygnings -og lavspent industri installasjoner
2. Utførelse og vedlikehold elektriske anlegg i lavspenning bygnings -og lavspent industri installasjoner
3. Utførelse og vedlikehold maritime elektriske anlegg
4. Utførelse og vedlikehold elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
5. Reparere elektrisk utstyr (ikke registreringsplikt etter gjeldende forskrift)

Virksomhetene omtales som "registrert elektroinstallatør / el-virksomhet" - tidligere ble betegnelsen "Autorisert elektroinstallatør" benyttet for virksomheter som utførte elektriske anlegg. Bare virksomheter som er registrert i dette registeret, har tillatelse fra DSB til å utføre arbeid på elektriske anlegg.