SIKRINGSKAP


Sikringsskap – rehabilitering


Startpris kr.: 8.000,- inkl. 25% merverdiavgift og oppover

Prisen på et nytt sikringsskap avhenger av flere faktorer:

1. Hvor mange kurser skal du ha?

2. Skal hele skapet byttes ut, eller bare innmaten?

3. Hvilket sikkerhetsnivå ønsker du?


Samtidig finnes det også noen inngrep som enkelt kan prises på en generell basis.

Skal du bytte mellom 1-5 kurser koster det rundt kr. 1600,- inkl. moms per kurs.

Bytte av mellom 6-10 kurser koster ca. kr. 1500,- per kurs, mens bytte av 11+ kurser koster ca. kr. 1200,- per kurs. Jo flere kurser, desto billigere.

Disse prisene gjelder for digitale jordfeilautomater som er det vi anbefaler i dag.

Disse er selvtestende, samt beskytter og overvåker hele det elektriske anlegget og alt som blir tilkoblet på en sømløs måte.


Prisen på montering av overspenningsvern i samme slengen er kr. 2000,- samt tillegg for 3-fas anlegg er 1000,-

Å bytte ut hele sikringsskapet er noe vanskeligere å prise på grunn av ulike variabler, her foretar vi en gratis befaring og gir en fastpris.


Byelektrikeren AS kommer gjerne med tips om hvordan vi kan oppgradere det elektriske anlegget ditt. Kontakt oss.

 Eksempel 1
Eksempel 1 - kr.: 16.000,-
 Eksempel 2
Eksempel 2 - kr.: 19.000,-
 Eksempel 3
Eksempel 3 - kr.: 17.000,-
 Eksempel 4
Eksempel 4 - kr.: 8.000,-